با افزایش فعالیتهای صنعتی و گسترش فناوری و افزایش کـاربرد ماشین آلات، روند بروز حوادث در محیطهای صنعتی نیز فزونی یافته است. در سیستمهای سنتی، پس از وقوع حوادث و بروز خسارات جبران ناپذیر، اقدام به بررسی علل حوادث می گردید و نقایص یک سیستم یا فرآیند تعیین می شد، اما امروزه به دلیل وجود انواع مختلف روشهای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، قبل از وقـــوع حوادث می توان نقاط حادثه خیز و بحرانی را مشخص کرد و نسبت به پیشگیری از وقوع حوادث و کنترل آنها اقدام نمود. شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک روشی سازمان یافته و نظاممند برای رتبه بندی و اولویت ریسکها و تصمیمگیری در راستای کاهش ریسک به میزان قابل قبول است. کلیه عملیات و فعالیتهای تولیدی و صنعتی نیازمند الزاماتی است که قصور از هر کدام می تواند به بروز پیامدهای ناخواستهای در قالب جراحات به پرسنل و مشتریان داخلی و خارجی، صدمه به فرآیندها و محصولات تولیدی، خدمات ارائه شده، صدمات زیست محیطی، خدشه به اعتبار و آبروی سازمان و سایر دارائی های با اهمیت بیانجامد. در حال حاضر با توجه به رشد صنعت، تکنولوژی و پیچیدگی خطرات و به منظور جلوگیری و کاهش عواقب جانی و مالی ناشی از وقوع حوادث، مدیریت و کنترل ریسکها و همچنین آموزش مفاهیم شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، شناخت روشها، تکنیکها و استفاده از آنها در ایجاد سیستم ایمنی واحدهای تولیدی و صنعتی، امری ضروری می باشد. در این راستا شرکت اندیشه فرازان دوره آموزش تخصصی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک را به مدت 16 ساعت با ارائه متدهای مختلف اندازه گیری، برگزار می نماید. 

دریافت جزوه آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

همچنین می توانید جزوات مختلف در حوزه ایمنی را در بخش کمک آموزشی دریافت نمایید.

جهت ورود به بخش جزوات کلیک نمایید

جهت ورود به بخش کلیپ ها کلیک نمایید

جهت ورود به بخش آیین نامه ها کلیک نمایید