دوره های بهداشت و محیط زیست

سامانه ثبت نام دوره های آموزشی

دریافت مطالب آموزشی با موضوعات ایمنی و جزوه های HSE

آشنایی با دوره های آموزش ایمنی، HSE، مدیریت و پیراپزشکی


عناوین دوره های آموزشی بهداشت و محیط زیست


دوره آموزشی مدیریت پسماند صنعتیدوره آموزشی مدیریت پسماند صنعتی


دوره آموزشی مبانی آلودگی آبدوره آموزشی مبانی آلودگی آب


دوره آموزشی آلودگی خاکدوره آموزشی آلودگی خاک


دوره آموزشی مبانی محیط زیست پاکدوره آموزشی مبانی محیط زیست پاک


دوره آموزشی مدیریت پسماند در بیمارستاندوره آموزشی مدیریت پسماند در بیمارستان


دوره آموزشی مدیریت تصفیه آب و فاضلابدوره آموزشی مدیریت تصفیه آب و فاضلاب


دوره آموزشی مبانی بهداشت محیط در صنعتدوره آموزشی مبانی بهداشت محیط در صنعت


دوره آموزشی مبانی اعتباربخشی بیمارستانی در حوزه بهداشت محیط

دوره آموزشی مبانی اعتباربخشی بیمارستانی در حوزه بهداشت محیط


در صورت دریافت مشاوره و راهنمایی جهت شرکت در دوره های آموزشی، از طریق پل های ارتباطی زیر با ما تماس بگیرید:

تلفن ثابت: 44178290 - 021             تلفن همراه:  09919719644