مشاوره استقرار سیستمهای مدیریت یکپارچه


در همسويي با استقرار سيستم‌هاي مديريت يكپارچه در زمينه بهداشت شغلي، ايمني و محيط ‌زيست، شركت اندیشه فرازان به عنوان مرجع صادر كننده گواهينامه تحت مجوز کمپانی QAL انگلستان، ارائه خدمات استقرار سیستم مدیریت یکپارچه را از سال 1394 در دستور كار قرار داده است. با بهره‌گيري از توان تخصصي مميزان سيستم‌هاي ايمني و محيط زيست،‌ مميزي‌هاي مدیریت يكپارچه را بر اساس الزامات مشخص شده از طرف كارفرمايان، برنامه‌ريزي و اجرا مي‌نمايد. 


سیستمهای مدیریت شامل:

 • ISO45001
 • ISO9001
 • ISO14001
 • ISO22000
 • IMS
 • HSE-Ms
 • ISO31000
 • ISO50001
 • ISO10015
 • ISO10004
 • HACCP


ثبت نام خدمات استقرار سیستم مدیریت یکپارچه / درخواست ممیزی سیستم


خدمات قابل ارائه:

 • ممیزی داخلی از استقرار سیستم مدیریت
 • استقرار سیستمهای جامع مدیریت
 • ارائه راهکارهای موثر جهت تحقق اهداف و دستیابی به گواهینامه استاندارد
 • ارائه سیستم ارزیابی ریسکمزایای پیاده سازی سیستم مدیریت

(ISO45001 - ISO9001 - ISO14001 - ISO22000 - IMS - HSE-Ms)


سامانه درخواست گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

 • حضور موفق در مناقصات و ارتقاء رتبه اقتصادی.
 • موفقیت در صادرات محصول و قراردادهای بین المللی.
 • تمرکز بر بهبود کسب و کار.
 • شناسایی خطرات ناشی از فعالیت های کاری و اقدامات لازم جهت کنترل و کاهش ریسک ها .
 • مشاور و مشارکت با ذی نفعان سیستم مدیریتی در خصوص ارتقاء سطح ایمنی، محیط زیست و کنترل کیفیت.
 • افزایش آموزش و آگاهی ذی نفعان در خصوص مسائل ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست و کنترل کیفیت .
 • همسازگاری با سایر سیستم های مدیریتی.