دوره های ایمنی

سامانه ثبت نام دوره های آموزشی

دریافت مطالب آموزشی با موضوعات ایمنی و جزوه های HSE

آشنایی با دوره های آموزش ایمنی، HSE، مدیریت و پیراپزشکی


عناوین دوره های آموزش ایمنی


دوره آموزشی ایمنی برقدوره آموزش ایمنی برق


دوره آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسکدوره آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

دوره آموزشی آتش نشانی و اطفاء حریقدوره آموزشی آتش نشانی و اطفاء حریق


دوره آموزشی ایمنی انباردوره آموزشی ایمنی انبار

دوره آموزشی مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراریدوره آموزشی مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری

 

دوره آموزشی ایمنی لیفتراکدوره آموزشی ایمنی لیفتراک


دوره آموزشی تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کاردوره آموزشی تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار


دوره آموزشی پکیج چهارگانه HSEدوره آموزشی پکیج چهارگانه HSE


دوره آموزشی ایمنی جوشکاری

دوره آموزشی ایمنی جوشکاری 

دوره آموزشی آشنایی با تکنیک های FMEA، RCA، JSA، JHAدوره آموزشی آشنایی با تکنیک های FMEA، RCA، JSA، JHA


دوره آموزشی مبانی وسایل حفاظت فردیدوره آموزشی مبانی وسایل حفاظت فردی


دوره آموزشی استرس شغلی و مهارت های کنترل آندوره آموزشی استرس شغلی و مهارت های کنترل آن


در صورت دریافت مشاوره و راهنمایی جهت شرکت در دوره های آموزشی، از طریق پل های ارتباطی زیر با ما تماس بگیرید:

تلفن ثابت: 44178290 - 021             تلفن همراه:  09919719644