دوره های پیراپزشکی و عمومی

سامانه ثبت نام دوره های آموزشی

دریافت مطالب آموزشی با موضوعات ایمنی و جزوه های HSE

آشنایی با دوره های آموزش ایمنی، HSE، مدیریت و پیراپزشکیعناوین دوره های آموزشی پیراپزشکی و عمومی


رفتار سازمانی/ مهارت های ارتباطی و تکریم ارباب رجوع


روانشناسی شغلی در خانواده (مخصوص خانواده کارکنان)


احیاء قلبی و ریوی (CPR) - تئوری و عملی


کمک های اولیه مقدماتی (تئوری و عملی)


امداد و نجات در برق گرفتگی

در صورت دریافت مشاوره و راهنمایی جهت شرکت در دوره های آموزشی، از طریق پل های ارتباطی زیر با ما تماس بگیرید:

تلفن ثابت: 44178290 - 021             تلفن همراه:  09919719644