شرایط ثبت نام

مراحل ثبت نام در دوره های غیر حضوری (مجازی):

1. ثبت نام از طریق سایت موسسه اندیشه فرازان (andishehfarazan.com).

2. واریز مبلغ ثبت نام بر اساس مبلغ تعیین شده (پس از ثبت نام و عناوین انتخاب شده، مبلغ مورد نظر و شیوه پرداخت برای داوطلب ارسال می گردد).

3. ارسال فایل الکترونیکی دوره های مورد تقاضا و ارائه منابع امتحانی به داوطلب.

4. شرکت در آزمون آنلاین (آزمون شماره 1) در زمان تعیین شده توسط شرکت.

نکته 1: زمان آزمون از سوی موسسه متعاقبا اعلام می گردد.

نکته 2: افرادی که فارغ التحصیل رشته های تحصیلی مرتبط در دوره های آموزشی درخواستی می باشند، معاف از شرکت در این مرحله آزمون می باشند.

نکته 3: افرادی که دارای حداقل 3 سال سابقه در شغل مرتبط با دوره آموزشی درخواستی بوده، معاف از شرکت در این مرحله آزمون می باشند.

5. شرکت در آزمون آنلاین (آزمون شماره 2) در زمان تعیین شده توسط شرکت.

نکته: این مرحله از آزمون برای تمام داوطلبین الزامی می باشد.

6. ارسال نتیجه آزمون برای داوطلب (حداکثر 2 ساعت پس از برگزاری آزمون).

7. صدور گواهینامه برای داوطلبین (حداقل نمره قبولی 70 از 100 می باشد).

8. ارسال گواهینامه رسمی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار / دانشگاه تربیت مدرس برای داوطلب

شرایط ثبت نام دوره های آموزش ایمنیشرایط ثبت نام دوره های آموزش ایمنی