استانداردهای IEC - مربوط به تاسیسات الکتریکی


لیست استانداردهای IEC مرتبط با تاسیسات الکتریکی


بر اساس بند 13-1-1 مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1395 یکی از منابع و مراجع اصلی در بحث نظارت و طراحی تاسیسات الکتریکی استاندارد IEC میباشد. این استاندارد شامل بخش های گوناگون برای انواع محیط ها و کاربری های مختلف است.

استاندارد IEC61439-1

در حال حاضر قواعد ایمنی استانداردهای سری IEC60364، IEC61140، IEC60479، IEC61201 پایه و اساس اکثر استانداردهای الکتریکی در دنیا میباشد. برخی از این استانداردها در جدول زیر آورده شده است. در جدول زیر به برخی از استانداردهای مرتبط IEC با تاسیسات برقی اشاره شده است. علاقمندان به مطالعه متن اصلی استانداردها میتوانند با یافتن موضوع مورد نظر خود از این جدول ابتدا شماره استاندارد مورد نظر را یافته و سپس اقدام به دانلود آن نموده و موضوع و مطلب مورد نظر خود را مطالعه نمایند.
 

عنوان استاندارد
شماره استاندارد
ولتاژهای استاندارد IEC
IEC 60038
اقدامات مستقیم در خصوص تجهیزات اندازه گیری الکترونیکی آنالوگ و لوازم جانبی
IEC 60051
هماهنگی عایقی–تعاریف، اصول و قواعد
IEC 60071-1
ترانسفورماتورهای قدرت - کلیات
IEC 60076-1
ترانسفورماتورهای قدرت – افزایش دما برای ترانسفورماتور غوطه ور در مایع (ترانسفورماتورهای روغنی)
IEC 60076-2
ترانسفورماتورهای قدرت–سطح عایقی و آزمایش های دی الکتریک
IEC 60076-3
ترانسفورماتورهای قدرت–قابلیت تحمل اتصال کوتاه
IEC 60076-5
ترانسفورماتورهای قدرت–راهنمای بارگذاری برای ترانسفورماتورهای قدرت روغنی
IEC 60076-7
ترانسفورماتورهای قدرت–تعیین سطح صدا
IEC 60076-10
ترانسفورماتورهای قدرت–ترانسفورماتورهای نوع خشک
IEC 60076-11
ترانسفورماتورهای قدرت–راهنمای بارگذاری ترانسفورماتور قدرت نوع خشک
IEC 60076-12
مبدل های نیمه هادی–الزامات عمومی و مبدلهای با کموتاسیون خط–مشخصات نیازهای اساسی
IEC 60146-1-1
رله های اندازه گیری و تجهیزات حفاظتی–الزمات مشترک
IEC 60255-1
فیوزهای فشار ضعیف–الزامات عمومی
IEC 60269-1
فیوزهای فشار ضعیف – الزامات تکمیلی فیوزها برای استفاده توسط افراد مجاز (عمدتا فیوزهای با کاربرد صنعتی) – نمونه هایی از سیستم های استاندارد شده فیوزهای A تا K
IEC 60269-2
فیوزهای فشار قوی–فیوزهای محدودکننده جریان
IEC 60282-1
کابل های برق – محاسبه مقادیر جریان نامی – معادلات مقادیر جریان نامی (100% ضریب بار) و محاسبه تلفات - کلیات
IEC 60287-1-1
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–اصول بنیادی، ارزیابی ویژگی های کلی، تعاریف
IEC 60364-1
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–حفاظت برای ایمنی–حفاظت در مقابل شوک الکتریکی
IEC 60364-4-41
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–حفاظت برای ایمنی–حفاظت در مقابل اثرات حرارتی
IEC 60364-4-42
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–حفاظت برای ایمنی–حفاظت در مقابل اضافه جریان
IEC 60364-4-43
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–حفاظت برای ایمنی–حفاظت در مقابل اختلالات ولتاژ و اختلالات الکترومغناطیسی
IEC 60364-4-44
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–انتخاب و نصب تجهیزات الکتریکی–قوانین کلی
IEC 60364-5-51
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–انتخاب و نصب تجهیزات الکتریکی–سیستم های سیم کشی
IEC 60364-5-52
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–انتخاب و نصب تجهیزات الکتریکی–جداسازی، کلیدزنی و کنترل
IEC 60364-5-53
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–انتخاب و نصب تجهیزات الکتریکی–آرایش های زمین و هادی های حفاظتی
IEC 60364-5-54
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–انتخاب و نصب تجهیزات الکتریکی–سایر تجهیزات
IEC 60364-5-55
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف - بازرسی
60364-6 IEC
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص–مکان های حاوی حمام یا دوش
IEC 60364-7-701
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص–استخرهای شنا و فواره ها
IEC 60364-7-702
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص–اتاق ها و کابین های حاوی گرم کننده های سونا
IEC 60364-7-703
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص–تاسیسات ساخت و ساز و تخریب
IEC 60364-7-704
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص–مکان های کشاورزی و باغبانی
IEC 60364-7-705
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص–مکان فعالیت های با جابجایی محدود
IEC 60364-7-706
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص–پارک کاروان ها، پارک های تفریحی و مکان های مشابه
IEC 60364-7-708
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص–اسکله و مکانهای مشابه
IEC 60364-7-709
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص–اماکن پزشکی
IEC 60364-7-710
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص–نمایشگاهها و غرفه ها
IEC 60364-7-711
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف – نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص– سیستم های تغذیه برق خورشیدی (PV)
IEC 60364-7-712
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص–مبلمان
IEC 60364-7-713
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص–تاسیسات روشنایی خارجی
IEC 60364-7-714
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص–تاسیسات روشنایی ولتاژ خیلی پایین
IEC 60364-7-715
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص–واحدهای موبایل و یا قابل حمل و نقل
IEC 60364-7-717
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص–امکانات همگانی و محل های کار
IEC 60364-7-718
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص–تاسیسات برق در کاروان ها و کاروان های موتوری
IEC 60364-7-721
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص–عملیات بهره برداری یا تعمیر و نگهداری گذرگاهها
IEC 60364-7-729
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص–تاسیسات الکتریکی موقت برای سازه ها، تجهیزات تفریحی و غرفه های محلات، پارک های تفریحی و سیرک ها
IEC 60364-7-740
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص–کابل های حرارتی و سیستم های گرمایشی تعبیه شده
IEC 60364-7-753
تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف–بهره وری انرژی
IEC 60364-8-1
اصول پایه ای و ایمنی برای رابط انسان و ماشین، نشانه گذاری و شناسایی–شناسایی ترمینال های هادیها و انتهای هادیها
IEC 60446
اثرات جریان بر روی انسان ها و دام–جنبه های عمومی
IEC 60479-1
اثرات جریان بر روی انسان ها و دام–جنبه های خاص
IEC 60479-2
اثرات جریان بر روی انسان ها و دام–اثر جریان عبوری از بدن دام
IEC 60479-3
درجه حفاظت محفظه ها (کد IP)
IEC 60529
مشخصات لینک های فیوزی فشار قوی برای کاربردهای مدارهای موتوری
IEC 60644
هماهنگی عایقی برای تجهیزات سیستم های فشار ضعیف–تمام طبقات
IEC 60664
ابعاد تابلوی فشار ضعیف و تابلوی فرمان. نصب استاندارد بر روی ریل ها برای پشتیبانی مکانیکی از تجهیزات الکتریکی در تاسیسات تابلو و تابلوی فرمان
IEC 60715
محدودیت دمای اتصال کوتاه کابل های برق با ولتاژ نامی یک کیلوولت (Um=1.2 kV) و سه کیلوولت (Um=3.6 kV)
IEC 60724
الزامات عمومی برای کلیدهای حفاظتی جریان باقیمانده
IEC 60755
راهنمای کاربردی انتخاب لینک فیوزهای محدودکننده جریان ولتاژ بالا برای مدار ترانسفورماتور
IEC 60787
خازن های قدرت موازی از نوع خودترمیم شونده سیستمهای ac با ولتاژ 1000 ولت و کمتر از آن – بخش اول: عمومی، عملکرد، آزمایش و مقادیر نامی – الزامات ایمنی – راهنمای نصب و بهره برداری
IEC 60831-1
خازن های قدرت موازی از نوع خودترمیم شونده سیستمهایacبا ولتاژ 1000 ولت و کمتر از آن – بخش دوم: آزمون پیری، آزمون تخریب و آزمون خودترمیم شوندگی
IEC 60831-2
تابلو و تابلو فرمان فشار ضعیف – مقررات عمومی
IEC 60947-1
تابلو و تابلو فرمان فشار ضعیف – کلیدها
IEC 60947-2
تابلو و تابلو فرمان فشار ضعیف – کلیدها، قطع کننده ها، کلید – قطع کننده ها و واحدهای ترکیبی با فیوز
IEC 60947-3
تابلو و تابلو فرمان فشار ضعیف – کنتاکتورها و راه اندازهای موتور– کنتاکتورهای الکترومکانیکی و راه اندازهای موتور
IEC 60947-4-1
تابلو و تابلو فرمان فشار ضعیف – تجهیزات با عملکرد چندگانه – تجهیزات کلید تبدیل
IEC 60947-6-1
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)
IEC 61000سری
حفاظت در مقابل شوک های الکتریکی – جنبه های مشترک تاسیسات و تجهیزات
IEC 61140
استفاده از محدودیت های ولتاژ تماسی مرسوم – راهنمای کاربردی
IEC 61201
مونتاژ تابلو و تابلو فرمان فشار ضعیف – راهنمای مونتاژ
IEC / TR 61439-0
مونتاژ تابلو و تابلو فرمان فشار ضعیف – مقررات عمومی
IEC 61439-1
مونتاژ تابلو و تابلو فرمان فشار ضعیف – قطعات تابلوی قدرت و تابلو فرمان
IEC 61439-2
مونتاژ تابلو و تابلو فرمان فشار ضعیف – تابلوهای توزیعی که توسط افراد عادی بهره برداری می شود (DBO)
IEC 61439-3
مونتاژ تابلو و تابلو فرمان فشار ضعیف – الزامات خاص برای قطعات سایت های ساخت و ساز (ACS)
IEC 61439-4
مونتاژ تابلو و تابلو فرمان فشار ضعیف – قطعات برای شبکه های توزیع عمومی
IEC 61439-5
مونتاژ تابلو و تابلو فرمان فشار ضعیف – سیستم باسداکت
IEC 61439-6
ایمنی برق در سیستم های توزیع فشار ضعیف تا 1000 ولتacو 1500 ولتdc – تجهیزات آزمایش، اندازه گیری یا پایش اقدامات حفاظتی – الزامات عمومی
IEC 61557-1
ایمنی برق در سیستم های توزیع فشار ضعیف تا 1000 ولت ac و 1500 ولت dc – تجهیزات آزمایش، اندازه گیری یا پایش اقدامات حفاظتی – تجهیزات پایش عایقی برای سیستم های IT
IEC 61557-8
ایمنی برق در سیستم های توزیع فشار ضعیف تا 1000 ولت ac و 1500 ولت dc – تجهیزات آزمایش، اندازه گیری یا پایش اقدامات حفاظتی – تجهیزات برای تعیین محل شکست عایقی در سیستم های IT
IEC 61557-9
ایمنی برق در سیستم های توزیع فشار ضعیف تا 1000 ولت ac و 1500 ولت dc – تجهیزات آزمایش، اندازه گیری یا پایش اقدامات حفاظتی – اندازه گیری عملکرد و تجهیزات پایش (PMD)
IEC 61557-12
ایمنی ترانسفورماتورها، راکتورها، واحدهای تغذیه توان و محصولات مشابه برای ولتاژهای تغذیه تا 1100 ولت – الزامات و آزمون خاص برای ترانسفورماتورهای ایمنی ایزوله کننده و واحدهای تغذیه توان شامل ترانسفورماتورهای ایزوله کننده
IEC 61558-2-6
برقگیر حفاظتی فشار ضعیف – برقگیر حفاظتی متصل به شبکه های قدرت فشار ضعیف – الزمات و روش های آزمون
IEC 61643-11
برقگیر حفاظتی فشار ضعیف – برقگیر حفاظتی متصل به شبکه های توزیع فشار ضعیف – انتخاب و اصول کاربرد
IEC 61643-12
برقگیر حفاظتی فشار ضعیف – برقگیر حفاظتی متصل به شبکه های مخابراتی و ارسال علائم – الزمات عملکرد و روش های آزمون
IEC 61643-21
برقگیر حفاظتی فشار ضعیف – برقگیر حفاظتی متصل به شبکه های مخابراتی و ارسال علائم – انتخاب و اصول کاربرد
IEC 61643-22
خازن های قدرت – بانک های اصلاح ضریب قدرت فشار ضعیف
IEC 61921
تاسیسات قدرت بیش از یک کیلوولتac – بخش اول: قوانین عمومی
IEC 61936-1
تابلو و تابلو فرمان ولتاژ بالا – مشخصات عمومی
IEC 62271-1
تابلو و تابلو فرمان ولتاژ بالا – دژنکتورهای جریان متناوب
IEC 62271-100
تابلو و تابلو فرمان ولتاژ بالا – آزمایش های ترکیبی
IEC 62271-101
تابلو و تابلو فرمان ولتاژ بالا – جداکننده های جریان متناوب و سکسیونرهای زمین
IEC 62271-102
تابلو و تابلو فرمان ولتاژ بالا – کلید برای ولتاژهای نامی بالاتر از یک کیلوولت تا 52 کیلوولت
IEC 62271-103
تابلو و تابلو فرمان ولتاژ بالا – کلید – فیوز جریان متناوب ولتاژهای نامی بالاتر از یک کیلوولت تا 52 کیلوولت
IEC 62271-105
تابلو و تابلو فرمان ولتاژ بالا – تابلوی جریان متناوب تمام بسته فلزی (metal enclosed) و تابلوی فرمان برای ولتاژهای نامی بالاتر از یک کیلوولت تا 52 کیلوولت
IEC 62271-200
تابلو و تابلو فرمان ولتاژ بالا – پستهای پیش ساخته HV/LV
IEC 62271-202
حفاظت در مقابل صاعقه – قسمت 1: اصول کلی
IEC 62305-1
حفاظت در مقابل صاعقه – قسمت 2: مدیریت ریسک
IEC 62305-2
حفاظت در مقابل صاعقه – قسمت 3: آسیب فیزیکی به سازه ها و خطرات عمر
IEC 62305-3
حفاظت در مقابل صاعقه – قسمت 4: سیستم های برق و الکترونیک در سازه ها
IEC 62305-4
اندازه گیری کیفیت توان در سیستم های تغذیه توان – قسمت 2: آزمون های عملکردی و الزامات عدم قطعیت
IEC 62586-2
ارزیابی کیفیت توان – ویژگی های برق عرضه شده توسط شبکه های عمومی
IEC TS 62749

درباره کمیته بین المللی الکتروتکنیک (IEC)

این کمیته رسما در سال 1906 پایه گذاری شد. هدف از تاسیس آن تقویت همکاریهای بین المللی در زمینه استانداردسازی و تعیین صلاحیت صنایع برق و الکترونیک بود چهل کشور جهان در این کمیته عضویت دارند. راهنماهای فنی، گزارشها و استانداردهای بین المللی که توسط IEC منتشر میشوند، اغلب مهمترین ملاک و مبنا برای موسسات استاندارد ملی و اروپایی میباشند. استانداردهای IEC به دو زبان انگلیسی و فرانسوی به چاپ میرسند. در سال 1991 یک موافقتنامه همکاری بین IEC و CENELEC که مرجع تهیه استانداردهای اروپایی است، به امضا رسید که بر اساس آن فعالیتهای مربوط به تهیه استانداردهای جدید و یا تصویب پیش نویس استانداردهای تهیه شده، به طور مشترک انجام می شود.


منابع:
ABB . (2010). "ABB Electrical installation handbook - Protection, control and electrical devices - 6th edition." 548.
Schneider. Electric. (2018). "Electrical Installation Guide." 588.