کلیپ های آموزشی

 1. مروری بر آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار - قسمت 4
 2. مبانی ایزو 45001 (ISO45001)
 3. 7 اصل در اجرای استاندارد سازی
 4. پیشنهاد نامه به دفتر ریاست جمهوری در خصوص راهکارهای مقابله با ویروس کرونا
 5. چرخه دمینگ (PDCA)
 6. نمونه کاربردی اجرای چرخه دمینگ در صنعت
 7. دوره های آموزش مجازی آنلاین
 8. مروری بر آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار - قسمت 3
 9. مروری بر آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار - قسمت 2
 10. مروری بر آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار - قسمت 1
 11. چکیده ای از مبانی تصمیم گیری در نظام مدیریت سازمانی
 12. تعیین و تحلیل شاخص بر اساس اهداف سازمانی
 13. ریشه یابی علل حوادث و خطاها
 14. هر سد و مانعی می تواند یک شانس برای تغییر زندگی باشد
 15. مدیریت فیل سفید در ساختارهای اجتماعی و سازمانی
 16. مدیریت و کنترل استرس
 17. سندرم تونل کارپال
 18. شاخص گردن درد - ارتباط وضعیت گردن و کاهش حجم ریه
 19. گردن درد پیامکی - گردن درد و ناراحتی ستون مهره ها
 20. استرس (از زندگی تا مرگ)
 21. دوره تخصصی کارشناس حرفه ای HSE
 22. ایمنی لیفتراک
 23. عواقب برداشتن حفاظ دستگاه (خطرناک)
 24. ایمنی در باربرداری
 25. پیامدهای رفتارهای نا ایمن
 26. آموزش اندازه گیری ارتعاش دست و بازو
 27. ایمنی مخازن - ایزولاسیون
 28. بارگیری و تخلیه مخازن
 29. مخازن سقف شناور