سامانه پیش ثبت نام ایمنی و مدیریت


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی/عنوان شرکت را بنویسید. نام و نام خانوادگی/عنوان شرکت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی/شناسه ملی را بنویسید. کد ملی/شناسه ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی/شناسه ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
نحوه آشنایی با موسسه را بنویسید. نحوه آشنایی با موسسه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

جهت استفاده از شرایط تخفیف

عنوان کلاس آموزشی را انتخاب کنید.
استانداردهای مدیریتی را انتخاب کنید.

انتخاب این گزینه اجباری است.

کمی صبر کنید...