گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست؟ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گواهی‌نامه‌ای است که از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای پیمانکاران واجد شرایط صادر می شود. این گواهینامه پس از طی مراحلی از جمله آموزش کارفرمایی، آموزش کارگری، اخذ گواهینامه‌های مربوطه، تایید صلاحیت کارشناس حفاظت فنی و در نهایت با تأیید ایمنی فرایند آن‌ها در بازرسی، توسط کمیته تشخیص صلاحیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه برای پیمانکار صادر می شود.

ثبت درخواست اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران (رایگان)

گواهی‌نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گواهینامه‌ای برای تمامی پیمانکاران حقیقی و حقوقی است. بر اساس الحاقیه بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران به تاریخ 1397/10/5 (تصویر روبه رو) تمامی کارفرمایان الزام دارند قبل از هرگونه عقد قرارداد پیمانکاری با پیمانکاران خود این گواهینامه را از ایشان درخواست نماید. بنابراین دریافت گواهی‌نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران برای شرکت‌ها از طرف اکثر کارفرمایان الزامی است و پیمانکاران موظف‌اند جهت شرکت در مناقصه‌ها، گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی خود را به کارفرمای مربوطه ارائه نمایند.

ثبت درخواست اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران (رایگان)

با توجه به تفاهم انجام‌گرفته فی‌مابین “کانون سراسری مسئولین ایمنی و بهداشت‌کار کشور” و “اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی”، تشکیل پرونده این گواهینامه در کانون انجمن‌های مسئولین ایمنی و بهداشت‌کار در سراسر کشور انجام می‌گیرد. بر این اساس کانون مسئولین ایمنی و بهداشت‌کار استان تهران متصدی تشکیل پرونده و همچنین برگزاری دوره‌های مربوطه آموزش ایمنی برای اخذ این گواهینامه است.


جهت برگزاری دوره ایمنی کارگری بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

دوره عمومی ایمنی و بهداشت کار (آموزش ایمنی کارگری)


جهت برگزاری دوره ایمنی کارفرمایی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

دوره ایمنی کارفرمایان (آموزش 20 ساعته ایمنی کارفرمایی)


جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 02144178290 تماس حاصل فرمایید.

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران  - استعلام گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران - بخشنامه گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران - تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری - تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران - دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران - سامانه اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور - سامانه استعلام گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران - سامانه گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران کشور - سامانه گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران - گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران اصفهان - گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون - گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اصفهان     - گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تهران - گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران - گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری تهران - لیست پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی - مراحل اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران - مشاهده گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری - نحوه اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران - نحوه تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران - نمونه گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران - نمونه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران - نمونه گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران - گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست - ثبت نام گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکارانگواهی موقت صلاحیت ایمنی -  مدارک لازم جهت صلاحیت ایمنی پیمانکاران -  ورود به سامانه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران -  نحوه دریافت گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران