صدور گواهینامه

گواهینامه های صادر شده از طرف موسسه به شرح ذیل می باشد:


گواهینامه ملی:

1. گواهینامه رسمی از سوی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

2. گواهینامه از سوی دانشگاه تربیت مدرس

3. گواهینامه از سوی جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس

4. گواهینامه از سوی جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی


گواهینامه بین المللی:

1. گواهینامه بین المللی QAL انگلستان

2. گواهینامه بین المللی IRQC انگلستان


جهت دریافت مطالب و اخبار وبلاگ، بر روی لینک کلیک نمایید.