برگزاری دوره های آموزشی

دوره های آموزشی در موسسه اندیشه فرازان به چهار صورت برگزار می گردد:

1. برگزاری دوره های آموزشی حضوری در محل جهاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی/ دانشگاه شهید بهشتی.

2. برگزاری دوره های آموزشی حضوری در محل شرکت/موسسه درخواست کننده در تمام نقاط کشور.

3. برگزاری دوره های آموزشی غیر حضوری (مجازی) که در قسمت دوره های غیر حضوری توضیحات کامل ارائه شده است.

4. برگزاری دوره های مجازی و آنلاین که شرکت کنندگان بصورت آنلاین در تمام نقاط کشور امکان شرکت در دوره آموزشی را داشته و پس از پایان دوره آنلاین، آزمون مورد نظر برگزار و در صورت اخذ حدنصاب، گواهینامه صادر و ارسال می گردد.

ورود جهت ثبت نام دوره های مجازی - به همراه دریافت گواهینامه ملی و بین المللی

جهت آشنایی با نحوه ثبت نام در دور های آموزشی، لطفا کلیک نمایید

#آموزش ایمنی #ایمنی برق #ایمنی حریق #مهندسی ایمنی #کلاس ایمنی #امیر ثابت محمدی #آموزش hse #hse #صلاحیت ایمنی پیمانکاران #اخذ گواهینامه ایمنی #سیستم مدیریت یکپارچه (ISO45001 - ISO9001 - ISO14001 - IMS)