مدارک تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران


مدارک تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

/tamdid

طبق بخشنامه تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران، برای تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی لازم است مجدداً مدارک خود را تکمیل و در سامانه اداره کار بارگزاری نمایید. در خصوص تمدید گواهینامه، یا نیاز به کپی برابر اصل مدارک می باشد و یا اینکه اصل مدارک لازم است به رویت انجمن صنفی رسیده و ادامه مراحل اجرا گردد. برای اخذ یا تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران لطفا با شماره تلفن 02144178290 و 09198586489 تماس حاصل نمایید. همچنین می توانید از طریق نرم افزار ایتا در فضای مجازی با ما در ارتباط باشید تا راهنمایی لازم را فرا گیرید.