مشاوره اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

مشاوره جهت اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

شعار موسسه: مشاوره، پشتیبانی، ضمانت

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گواهینامه‌ای است که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پیمانکاران واجد شرایط صادر می شود. این گواهینامه  پس از طی مراحلی از جمله آموزش کارفرمایی، آموزش کارگری، اخذ گواهینامه‌های مربوطه، تایید صلاحیت کارشناس حفاظت فنی و در نهایت با تأیید ایمنی فرایند آنها در بازرسی، توسط کمیته تشخیص صلاحیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه، برای پیمانکار صادر می شود.

موسسه اندیشه فرازان با بهره گیری از کارشناسان متخصص، در جهت اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی در کوتاهترین زمان ممکن اقدام می نماید.

مراحل اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی

  1. ثبت درخواست در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  2. ثبت نام کارکنان تحت پوشش از طریق دفتر خدمات الکترونیک و ایجاد حساب کاربری
  3. شرکت در دوره آموزشی ایمنی کارگران
  4. شرکت در دوره آموزشی ایمنی پیمانکاران
  5. شرکت در دوره آموزشی مسئولین ایمنی و دوره آموزشی ارزیابی ریسک
  6. بارگذاری مدارک حقوقی و مستندات دوره های آموزشیدر سامانه
  7. ارسال مدارک حقوقی و مستندات دوره های آموزشی به انجمن صنفی استان
  8. ارسال پرونده به اداره کار استان و منطقه مربوطه و انجام بازرسی از محل پیمان
  9. صدور گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

حداکثر زمان اجرای پروژه: 2 ماه