آموزش نوین مطابق با استانداردهای بین المللی

موسسه آموزشی اندیشه فرازان

شــرکت انــدیشه فـرازان با بـــهره مندی از اســاتید مجـــرب و دانشـــگاهی و بر اســـاس آخرین
دستــورالعملها و اســتانـداردهای وزارت بهــــداشت درمان و آمـوزش پزشـــکی،وزارت عـــلــوم،
تحــــقیقات و فنـــــاوری اطــلاعات، وزارت تـــعاون، کـــار و رفـــاه اجــتماعی و ســازمان بهـداشت
جهانی (WHO)، دوره های عمـومی و تخصـصی در حوزه های مدیریت، ایـــمنی و بــهداشت،
مـدیــریت بحران،HSE، پیـراپزشکی، بهداشت، محیط زیست و روانشناسی برگزار می نماید.

صدور گواهینامه از سوی:
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی بهداشت کار
جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس
جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
موسسه بین المللی QAL و IRQC انگلستان

ثبت نام سریع

خدمات ویژه شرکت اندیشه فرازان

ما چه می‌کنیم؟

شرایط تخفیف

شرایط تخفیف

لطفا کلیک کنید

نحوه برگزاری دوره های آموزشی

نحوه برگزاری دوره های آموزشی

لطفا کلیک کنید

مجوزها جهت صدور گواهینامه

مرکز تحقیقات و تعلیمات
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
دانشگاه تربیت مدرس
جهاد دانشگاهی تربیت مدرس
موسسه اندیشه فرازان
دانشگاه علم و صنعت
فعالیت های موسسه اندیشه فرازان

صیانت از نیروی انسانی و ارتقاء سطح علمی در واحدهای شغلی باعث افزایش کارامدی و رضایتمندی شغلی می شود

فعالیت های موسسه اندیشه فرازان

موسسه اندیشه فرازان در راستای علم آموزی و انتقال تجارب مشاورین و کارشناسان مجرب به کارفرمایان، کارشناسان و متخصصین صنعت ایمنی و بهداشت کار و همچنین نیروی کار، در حوزه های ایمنی و بهداشت،HSE، مدیریت سیستمها و پیراپزشکی و بر اساس مجوزهای رسمی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه امیر کبیر، دوره های آموزشی برگزار می نماید. طیف ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای شامل کل کشور می باشد و بر اساس چیدمان تشکیل دوره های آموزشی حضوری و غیر حضوری (مجازی) تمام گروه های مشمول می توانند از این خدمات استفاده نمایند.

اطلاعات بیش‌تر

چرا موسسه اندیشه فرازان را انتخاب کردید؟

خدمات آموزشی غیر حضوری و مجازی مطابق با استانداردها

خدمات آموزشی غیر حضوری و مجازی مطابق با استانداردها

.

ارائه فایل الکترونیک دوره های آموزشی و گواهینامه های رسمی فارسی و لاتین

ارائه فایل الکترونیک دوره های آموزشی و گواهینامه های رسمی فارسی و لاتین

اجرای ممیزی و پیش ممیزی سیستمهای استاندارد در تمام نقاط کشور

اجرای ممیزی و پیش ممیزی سیستمهای استاندارد در تمام نقاط کشور

اجرای مشاوره به کارفرمایان و متخصصین صنعت ایمنی با کد 724 (7 روز هفته بصورت 24 ساعته)

اجرای مشاوره به کارفرمایان و متخصصین صنعت ایمنی با کد 724 (7 روز هفته بصورت 24 ساعته)

چرا موسسه اندیشه فرازان را انتخاب کردید؟

برای دریافت مشاوره رایگان، از طریق پل ارتباطی در تماس باشید

برای دریافت آخرین اخبار در صفحه مجازی اینستاگرام به آدرس andishehfarazan724 عضو شوید.

andishehfarazan724@yahoo.com
02144178290

مطالب وبلاگ

عناوین مقالات چاپ شده توسط مهندس امیر ثابت محمدی در نشریات و کنگره های علمی اروپا

عناوین مقالات چاپ شده توسط مهندس امیر ثابت محمدی در نشریات و کنگره های علمی اروپا