آموزش نوین مطابق با استانداردهای بین المللی

موسسه آموزشی اندیشه فرازان

بــهره مندی از اســاتید مجــرب و دانشـگاهی و بر اساس دستـورالعملها و اسـتانداردهای
وزارت بــهـداشت، درمان و آموزش پـزشـــکی و وزارت تـــعاون، کـــار و رفـــاه اجـتماعی

برگزاری دوره های آموزشی:                              
• ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)        
• مـدیــریت بحران و آتش نشانی                  
• پزشکی و پیـراپزشکی            
                    
• روانشناسی                                  
             
• مدیریت                                          
        


 استقرار سیستم های استاندارد مدیریت:
• سیستم ایمنی و بهداشت شغلی (ISO45001)
• ســـیـســتم مـــدیــریــت یــکـپارچـه (IMS)
• ســیسـتم مــــدیریت کیــفـیـت (ISO9001)
• سیستم مدیریت زیست محیطی(ISO14001)
• سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (HACCP)


مرجع صدور گواهینامه:
• مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی بهداشت کار
• موســسـه بـــیـن المـــللی QAL  و IRQC  انـگلستان
• جــهاد دانــشگاهی دانـشگاه صــنـعتی امـــیـرکبیر
• جــهاد دانـشگاهی دانـشگاه تــربیت مـــدرس

ثبت نام سریع

خدمات ویژه شرکت اندیشه فرازان

استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه

استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه

استقرار سیستمهای مدیریت ISO

صدور گواهینامه

صدور گواهینامه

لطفا کلیک کنید

شرایط تخفیف

شرایط تخفیف

لطفا کلیک کنید

نحوه برگزاری دوره های آموزشی

نحوه برگزاری دوره های آموزشی

لطفا کلیک کنید

مجوزها جهت صدور گواهینامه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مرکز تحقیقات و تعلیمات
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه علم و صنعت

سامانه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه تایید صلاحیت ایمنی

سامانه تایید صلاحیت ایمنی

ورود به سامانه

سامانه جامع روابط کار

سامانه جامع روابط کار

ورود به سامانه

سامانه تایید صلاحیت کارشناسان ایمنی

سامانه تایید صلاحیت کارشناسان ایمنی

ورود به سامانه

مطالب وبلاگ

عناوین مقالات چاپ شده توسط امیر ثابت محمدی در نشریات و کنگره های علمی اروپا

عناوین مقالات چاپ شده توسط امیر ثابت محمدی در نشریات و کنگره های علمی اروپا