مدیر بحران نمونه در سال 1395


مقالات در وبلاگ

/sample-article

عناوین مقالات چاپ شده توسط مهندس امیر ثابت محمدی در نشریات و کنگره های علمی اروپا