سامانه ثبت نام دوره های حضوری


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نحوه آشنایی با موسسه را بنویسید. نحوه آشنایی با موسسه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

جهت استفاده از شرایط تخفیف

سند پرداخت را بنویسید. سند پرداخت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

لطفا شماره پیگیری فیش پرداختی را وارد نمایید

بارگزاری تصویر فیش پرداختی را انتخاب کنید.
عنوان کلاس آموزشی را انتخاب کنید.

انتخاب این گزینه اجباری است.

کمی صبر کنید...